40x400
Hoe de Salix hier verdween
Over een radicale ingreep in een stedelijk landschap
Bouwterrein, Rotterdam-west  2020/2021
In een stedelijk landschap, een 'wild' zone van 40 x 400 meter groot, voltrekt zich een onontkoombare ingrijpende verandering. Het terrein in Rotterdam-west verandert van een avontuurlijk wild-groen gebied in een bouwterrein.
In de tijd van bouwrijp maken en grondverzet verandert het landschap hier voortdurend met ontworteling, verwoesting, met zandvlakte's en in een landschap met begroeide bouwzand heuvels en pioniersplanten.
 
Met een onderzoekende blik onderzoekt Hieke Pars in deze precaire tussenruimte de autonome waarde van grondstoffen en materialen, die zij zich toe-eigent en in een nieuwe context plaatst als foto-beeld, tekst, schets, projectie en document.
Work in progress