Morgenstond, Den Haag Zuidwest, 2007
Sloopflats als tijdelijk monument van wederopbouw
 
Op een vroege zaterdagochtend in januari 2007 verandert een sloopcomplex in Morgenstond in een tijdelijk monument van wederopbouw.
Met een geregisseerde gebeurtenis maakt Hieke Pars hier de architectuur, geschiedenis en betekenis van een naoorlogse slooplocatie voor een kort moment zichtbaar en hoorbaar. Op het dak van een van de sloopflats staan midwinterhoornblazers opgesteld; hun oproep weerklinkt in de binnentuin. De omroeper met de omroepwagen rijdt door de buurt; “Flat-stuk, flat-stuk” en het geluid van heien maakt de bewoners op deze vroege zaterdagochtend wakker.
Dan blaast de flat blaast 6 minuten lang stof de binnentuin in. In de tuin ontstaat door het neervallende stof de stedenbouwkundige structuur van Morgenstond (van Dudok) als tekening in de verse aarde. Op een van de balkons klinken stemmen die verhalen over de geschiedenis van de flats en haar bewoners. Het publiek bestaat uit enkele honderden oud-bewoners van de slooplocatie en uit bewoners van de nieuwbouw die hier straks komt.
De afbraak van grote aantallen portiekflats en eengezinswoningen is meer dan de sanering van een grote hoeveelheid onroerend goed. Te vroeg om monument te worden. Met het verhuizen van de oorspronkelijke en nieuwe bewoners en het afbreken van de flats verdwijnt een stuk naoorlogse geschiedenis gebaseerd op een vooroorlogse gedachte over samenleving en de vormgeving daarvan in deze wijken. Een gebied dat nog niet 100 jaar geleden uit landbouw-en tuinbouwgronden bestond, een plattelandsgebied.
Belofte van een wijk
PDF: Publicatie met essay van de cultuurfilosoof Bram Esser
Flatstuk
Concept en realisatie: Hieke Pars
Geregisseerde gebeurtenis met stofblazers, stoftekening,
midwinterhoorns, omroepwagen, tekst
Uitvoering: 6 januari 2007
Locatie: Slooplocatie Loevestein I
Morgenstond, Den Haag Zuidwest
Een opdracht van sKiB en Haagwonen.
 
Met medewerking van:
Ralph Kämena, Simon Fidder (fotografie)
Liselotte Ijssendoorn, Jan Bekkering, Wouter Bos (video)
Fiona de Bell (produktie stofblazers)
De Enschedese Midwinterhoornblazers
Wouter Bos (advisering, productie)
Peter Koopmans (advisering)
Petra Laaper (advisering)
Simon Fidder (productie)
Piet Roos (Haagwonen)
Harmen Sliep (catering en vuur)
De stofblazers
Flatstuk