Ideeschetsen voor grensgebied en reizigers
een work in progress
2014
Grensgebied   Fotoprint, projectie
Grensgebied     Fotoprint, inkt
Passengers # 01   Zwart-wit kopieen, roofmate
Passengers # 02     Papier, spuitbus
In een viertal schetsen verken ik grensgebieden en grensgangers. De zeehaven, het vliegveld, een krantenfoto of een straatopbreking in de stad zijn uitgangspunt voor een beeld. Met projectie, het overtrekken van een krantenfoto, het maken van sjablonen en de verandering in zwart-wit of monochroomkleur duid ik een hedendaagse betekenis van grensgebied.
Transeunte